A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7678038. látogatója

Budapest

2019. június 11.,

kedd


 

97. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
135/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet
A szakképzési megállapodásról
3340
136/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet
Beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról
3343
137/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
3346
1341/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
A Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről
3350
1342/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
A központi közigazgatási szervek iratanyagának digitalizálással történő hosszú távú megőrzéséről
3351
1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
3352
1344/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
Magyarország nemzetközi katonai szerepvállalásának növeléséről
3356
1345/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
A 2021. évi népszámlálás előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról
3357
1346/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
A hajléktalan-ellátással összefüggő feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról
3358
1347/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Múzeum kertrekonstrukciójának befejezéséhez szükséges feladatokról
3361
1348/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
A Sopron-Fertő kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó közúti beruházásokhoz szükséges intézkedésekről
3361
1349/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
A szenttamási Almásy-kastély és a hozzá tartozó park kertépítészeti, kertművészeti és tájökológiai felújítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
3363
1350/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
A Seuso-kincs időszaki kiállításának támogatásáról, valamint az Árpád-ház Program részét képező, „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII. 25.) Korm. határozat módosításáról
3365
1351/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
A Muzsikáló Magyarország projekt 2019. évi folytatásához szükséges forrás biztosításáról
3365
1352/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
A nigériai katolikus Sokotoi Egyházmegye és a protestáns Church of Christ in Nations egyház projektjeinek támogatásáról
3366
57/2019. (VI. 11.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
3366

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.02.17.