A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380497. látogatója

Budapest

2019. június 12.,

szerda


 

98. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
138/2019. (VI. 12.) Korm. rendelet
A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
3368
6/2019. (VI. 12.) MEKH rendelet
A hálózathasználati szerződés felek általi megszegésének egyes eseteire vonatkozó jogkövetkezmények mértékéről és alkalmazásáról szóló 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról
3369
14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
3373
18/2019. (VI. 12.) AB határozat
A Kúria Kvk.II.37.628/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
3440
17/2019. (VI. 12.) OGY határozat
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke megbízatásával kapcsolatos indítványról
3450
237/2019. (VI. 12.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
3450
238/2019. (VI. 12.) KE határozat
Kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról
3451

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.