A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380478. látogatója

Budapest

2020. december 14.,

hétfő


 

278. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet
z élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről
9397
579/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet
z Ecomont-Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” gazdasági társaság egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
9401
580/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet
z egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
9402
581/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet
z egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
9402
12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet
villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának a 2021. április 1. napjával induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól
9404
13/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet
villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról, a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról, valamint a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról szóló 4/2020. (V. 13.) MEKH rendelet hatályba nem lépéséről
9409
14/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet
rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
9410
45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet
z egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosításáról
9411
563/2020. (XII. 14.) KE határozat
llampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
9413
1898/2020. (XII. 14.) Korm. határozat
2021. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről
9413
1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozat
Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról
9424
1900/2020. (XII. 14.) Korm. határozat
Liget Budapest projekt keretében megvalósuló parkfejlesztések támogatásáról
9430
1901/2020. (XII. 14.) Korm. határozat
z egyes fővárosi kulturális színterek és ingatlanok Magyar Állam általi megvásárlásához szükséges forrás biztosításáról, valamint az egyes fővárosi kulturális színterek és ingatlanok magyar állam általi megvásárlásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1149/2020. (IV. 10.) Korm. határozat módosításáról
9430
1902/2020. (XII. 14.) Korm. határozat
felsőörsi Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Malomvölgy Általános Iskolájának tanterem és tornaterem építéséről
9431
1903/2020. (XII. 14.) Korm. határozat
Keszthelyi magyar nagyfehér hússertés génmegőrzése című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1754/2018. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról
9431
1904/2020. (XII. 14.) Korm. határozat
z EFOP-2.2.2-17-2017-00014 azonosító számú („TÁMOGAT – LAK Férőhelykiváltás Andornaktályán” című) projekt támogatásának növeléséről
9432
1905/2020. (XII. 14.) Korm. határozat
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
9434

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.