A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8176271. látogatója

Budapest

2021. április 6.,

kedd


 

59. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
163/2021. (IV. 6.) Korm. rendelet
A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról
2184
20/2021. (IV. 6.) ME határozat
A Partnerségi Megállapodás monitoring bizottsága elnökének felmentésérõl és a monitoring bizottság elnökének kinevezésérõl
2185

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2021.12.03.