A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381289. látogatója

Budapest

2021. június 5.,

szombat


 

103. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
4464
20/2021. (VI. 5.) KKM rendelet
A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Ciprusi Köztársasággal összefüggő módosításáról
4465
1354/2021. (VI. 5.) Korm. határozat
Az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat végrehajtása érdekében szükséges további intézkedésekről
4466

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.