A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8287592. látogatója

Budapest

2022. január 3.,

hétfő


 

1. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
1/2022. (I. 3.) Korm. rendelet
A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
2
1/2022. (I. 3.) MK rendelet
A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásával összefüggő hitelezői tájékoztatásról
3
1/2022. (I. 3.) ME határozat
Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója megbízatása megszűnésének megállapításáról és az Országos Atomenergia Hivatal elnökének kinevezéséről
5

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.01.31.