A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369711. látogatója

Budapest

2022. június 21.,

kedd


 

102. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
221/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
3990
222/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet
A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról
3991
223/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet
A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról
3992
18/2022. (VI. 21.) BM rendelet
Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
3993
24/2022. (VI. 21.) OGY határozat
A globális minimumadó bevezetésére vonatkozó európai uniós irányelv elfogadásának elutasításáról
3994
1299/2022. (VI. 21.) Korm. határozat
Egyes helyi önkormányzatok infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról
3994
1300/2022. (VI. 21.) Korm. határozat
A 2021. évi LXVI. törvénnyel kihirdetett, a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek képviseletében eljáró, az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás UNEP által ellátott Titkársága (UNEP/AEWA Titkárság) között az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodásban részes felek találkozója 8. ülésének megrendezéséről (2021. október 5–9., Budapest, Magyarország) szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapításáról
3997
1301/2022. (VI. 21.) Korm. határozat
Az Európai Beruházási Bank Kormányzótanácsában Magyarországot képviselő kormányzó kijelöléséről
3997

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.21.