A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8287592. látogatója

Budapest

2022. június 28.,

kedd


 

105. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
226/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet
A minősített kölcsönbeadói nyilvántartásba vételről és tevékenységről
4041
227/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet
A harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának elősegítésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
4044
228/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
4048
229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet
Egyes villamos energia tárgyú rendeletek módosításáról
4049
230/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezetek működésének a magyar állam felügyelete alá vonásáról
4055
231/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet
A gyógyszerforgalmazást és az utazási költségtérítést érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
4056
232/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet
A ”GenerorG” Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ”felszámolás alatt” egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
4058
233/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet
A PENTAFROST Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság ”felszámolás alatt” egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
4059
234/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet
Az ÖKO-FUTURA Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ”felszámolás alatt” egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
4059
235/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet
Az Ital Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ”csődeljárás alatt” egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
4060
236/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
4060
24/2022. (VI. 28.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
4062
198/2022. (VI. 28.) KE határozat
A bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről
4063
1308/2022. (VI. 28.) Korm. határozat
A NATO Észak-atlanti Védelmi Innovációt Ösztönző Mechanizmus kezdeményezés nemzeti képviseleti és hatósági feladataihoz és a magyarországi tesztközpont kialakításához kapcsolódó feladatokról
4063
1309/2022. (VI. 28.) Korm. határozat
A NATO Innovációs Alaphoz való csatlakozásról és kapcsolódó feladatokról
4064
1310/2022. (VI. 28.) Korm. határozat
Magyarország képviseletéről a Nemzetközi Beruházási Bank Kormányzótanácsában
4065
1311/2022. (VI. 28.) Korm. határozat
A Magyarország csatlakozásáról a Multilaterális Fejlesztésfinanszírozási Együttműködési Központhoz című 1226/2020. (V. 14.) Korm. határozat módosításáról
4065
1312/2022. (VI. 28.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról
4066
1313/2022. (VI. 28.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
4068
1314/2022. (VI. 28.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.9-17-2018-00026 azonosító számú, a „Balatoni vízi megállóhelyek létesítése” című projekt támogatásának növeléséről
4068

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.01.31.