A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8287592. látogatója

Budapest

2022. június 30.,

csütörtök


 

106. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
237/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet
A Nemzeti Információs Központ elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti feladatokra történő kijelöléséről
4072
238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról
4072
239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter feladat- és hatáskörének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet szerinti meghatározásával összefüggő módosításáról
4122
240/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet
Egyes európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról
4135
241/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet
A Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról
4141
17/2022. (VI. 30.) AM rendelet
Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól és egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról
4142
16/2022. (VI. 30.) IM rendelet
A bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól
4151
10/2022. (VI. 30.) KKM rendelet
A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról
4154
4/2022. (VI. 30.) TIM rendelet
A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról
4154
5/2022. (VI. 30.) TIM rendelet
Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet, valamint a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 59/2021. (XII. 15.) ITM rendelet módosításáról
4156
1315/2022. (VI. 30.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott EFOP-2.4.1-16-2018-00117 azonosító számú, az „Újabb esélytöbblet a Baksiaknak!” című projekt támogatásának növeléséről
4169
51/2022. (VI. 30.) ME határozat
Címzetes főjegyzői cím adományozásáról
4171

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.01.31.