A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8288546. látogatója

Budapest

2022. július 1.,

péntek


 

107. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2022. évi IX. törvény
A Magyarország Kormánya és a Visegrádi Szabadalmi Intézet közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről
4174
2022. évi X. törvény
A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről
4182
2022. évi XI. törvény
arország Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás, valamint e megállapodásnak a Man-szigetre, a Guernsey-i és Jersey-i Bailiwick-ekre, Gibraltárra, a Turks- és Caicos-szigetekre, valamint Bermudára történő kiterjesztéséről szóló, Budapesten, 1991. október 25-én és november 7-én a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között létrejött jegyzékváltás megszűnéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
4201
242/2022. (VII. 1.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
4206
10/2022. (VII. 1.) MK rendelet
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos címrendi kiegészítéssel összefüggő módosításáról
4211
17/2022. (VII. 1.) IM rendelet
A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról
4213
199/2022. (VII. 1.) KE határozat
Államtitkár kinevezéséről
4214
200/2022. (VII. 1.) KE határozat
Rektori megbízásról
4214
201/2022. (VII. 1.) KE határozat
Rektori megbízásról
4215
1316/2022. (VII. 1.) Korm. határozat
Egyes tankerületi központok kistelepüléseket érintő beruházásának támogatásához szükséges 2022. évi előirányzat-átcsoportosításról
4215
1317/2022. (VII. 1.) Korm. határozat
Bodrogkeresztúri ingatlanok tulajdonjogának magyar állam javára történő megszerzéséről
4217
1318/2022. (VII. 1.) Korm. határozat
Az ukrajnai infrastrukturális újjáépítéshez, valamint a belső menekültek megsegítéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról
4218
1319/2022. (VII. 1.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
4219
52/2022. (VII. 1.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
4219

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.02.05.