A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8351504. látogatója

Budapest

2022. július 7.,

csütörtök


 

110. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2022. évi XII. törvény
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az Örmény Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
4236
14/2022. (VII. 7.) AB határozat
A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 9/C. § c) pontjának „és a bizonyítványt kiállító államban lakóhellyel rendelkezik” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, illetve a megsemmisített szövegrész alkalmazásával érintett szabálysértési eljárások felülvizsgálatának elrendeléséről
4270
202/2022. (VII. 7.) KE határozat
Legfőbb ügyész helyettesének kinevezéséről
4284
203/2022. (VII. 7.) KE határozat
Büntetés-végrehajtási dandártábornok szolgálati jogviszonya megszűnésének megállapításáról
4284
204/2022. (VII. 7.) KE határozat
Bírák felmentéséről
4285
205/2022. (VII. 7.) KE határozat
Bírák kinevezéséről
4285
206/2022. (VII. 7.) KE határozat
Bírói kinevezés meghosszabbításáról
4286
207/2022. (VII. 7.) KE határozat
Bírák kinevezéséről
4286
208/2022. (VII. 7.) KE határozat
Bírói felmentésről
4287
209/2022. (VII. 7.) KE határozat
Bírói felmentésről
4287

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.12.02.