A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372415. látogatója

Budapest

2022. július 11.,

hétfő


 

113. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
247/2022. (VII. 11.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatási jogviszony veszélyhelyzet alatti időtartamáról
4336
248/2022. (VII. 11.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról szóló 98/2022. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról
4337
249/2022. (VII. 11.) Korm. rendelet
A takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról
4337
250/2022. (VII. 11.) Korm. rendelet
A Budapest–Kelebia határátkelő közti 150. számú vasútvonal fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok, valamint a beruházás helyszínével, közvetlen környezetével érintett ingatlanok kijelöléséről szóló 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
4338
1326/2022. (VII. 11.) Korm. határozat
A közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről
4350
1327/2022. (VII. 11.) Korm. határozat
A nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
4350
1328/2022. (VII. 11.) Korm. határozat
Az egyes állami tulajdonú vagyonelemeknek a koszovói Podujevoi Tűzoltóság részére történő ingyenes átadásáról
4351
1329/2022. (VII. 11.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
4352

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.04.