A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8287599. látogatója

Budapest

2022. július 13.,

szerda


 

115. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
251/2022. (VII. 13.) Korm. rendelet
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
4368
252/2022. (VII. 13.) Korm. rendelet
A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet, valamint a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról
4370
18/2022. (VII. 13.) AM rendelet
A baromfi- és kocaállomány után igénybe vehető kivételes alkalmazkodási támogatás részletes feltételeiről
4374
3/2022. (VII. 13.) GFM rendelet
Az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
4379
1330/2022. (VII. 13.) Korm. határozat
Egyes kistelepülési önkormányzatok beruházásainak támogatásáról
4381
1331/2022. (VII. 13.) Korm. határozat
Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról és helyi önkormányzatokat érintő egyes kormányhatározatok módosításáról
4383
1332/2022. (VII. 13.) Korm. határozat
A 2021–2027 közötti időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló Interreg VI-A Románia–Magyarország 2021–2027 Program elfogadásáról
4385
1333/2022. (VII. 13.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00036 azonosító számú, „ESÉLY=MARÓTVÖLGYÉBEN …. avagy biztos alapokon Somogysámsonban” című projekt támogatásának növeléséről
4385
1334/2022. (VII. 13.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00072 azonosító számú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) – Nyíracsád” című projekt támogatásának növeléséről
4387

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.01.31.