A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8287599. látogatója

Budapest

2022. január 26.,

szerda


 

12. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
8/2022. (I. 26.) SZTFH rendelet
A külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról
554
2/2022. (I. 26.) NVTNM rendelet
A DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonú társasági részesedése tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése, valamint egyes gazdasági társaságokat érintő változások átvezetése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
563
3/2022. (I. 26.) MK rendelet
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról
564
1018/2022. (I. 26.) Korm. határozat
A Siklósi Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonba vételéhez szükséges intézkedésekről
568

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.01.31.