A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8286683. látogatója

Budapest

2022. július 22.,

péntek


 

123. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
 
Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítása (2022. július 19.)
4664
2022. évi XIV. törvény
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről
4665
2022. évi XV. törvény
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
4762
2022. évi XVI. törvény
A 2021. évi LXVI. törvénnyel kihirdetett, a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek képviseletében eljáró, az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás UNEP által ellátott Titkársága (UNEP/AEWA Titkárság) között az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodásban részes felek találkozója 8. ülésének megrendezéséről (2021. október 5–9., Budapest, Magyarország) szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
4764
2022. évi XVII. törvény
A termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való megfelelés általános szabályairól
4777
2022. évi XVIII. törvény
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
4792
2022. évi XIX. törvény
Egyes gazdaságszabályozási tárgyú törvények módosításáról
4813
2022. évi XX. törvény
A pénzügyi szektort érintő egyes törvények módosításáról
4844
36/2022. (VII. 22.) OGY határozat
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról
4857

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.01.28.