A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370443. látogatója

Budapest

2022. július 29.,

péntek


 

128. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
267/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet
Az új építésű lakóingatlanokra vonatkozó kedvezményes általános forgalmi adó mérték alkalmazásáról
5399
268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet
Az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól
5399
269/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet
Az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet alkalmazása alóli kivételekről
5401
270/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet
A Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
5401
271/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról
5402
272/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes külszolgálattal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről
5403
273/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet
A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
5404
274/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet
A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
5405
275/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
5408
276/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendeletnek a hallgatói átsorolást érintő módosításáról
5409
277/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet
A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami viszontgarancia részletszabályairól szóló 505/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
5410
8/2022. (VII. 29.) MEKH rendelet
Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett villamos energia lakossági piaci árának meghatározásáról szóló 7/2022. (VII. 21.) MEKH rendelet módosításáról
5411
33/2022. (VII. 29.) SZTFH rendelet
Egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek módosításáról
5412
19/2022. (VII. 29.) AM rendelet
A vadászvizsgát megelőző tanfolyamról, a vadászvizsgáról, valamint a vadászíjjal, ragadozó madárral, magyar agárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsgákról
5417
20/2022. (VII. 29.) AM rendelet
A Duna–Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet, valamint a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról
5431
21/2022. (VII. 29.) AM rendelet
A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról
5463
22/2022. (VII. 29.) AM rendelet
A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról
5464
22/2022. (VII. 29.) BM rendelet
A 2022/2023. tanév rendjéről
5465
23/2022. (VII. 29.) BM rendelet
A szerződéses határvadászok képzéséről és vizsgáztatásáról
5473
24/2022. (VII. 29.) BM rendelet
Egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
5484
11/2022. (VII. 29.) HM rendelet
A honvédelmi alkalmazottak árvái kiegészítő támogatása megállapításának és folyósításának szabályairól
5486
225/2022. (VII. 29.) KE határozat
Bírák felmentéséről
5487
226/2022. (VII. 29.) KE határozat
Bírák kinevezéséről
5487
1374/2022. (VII. 29.) Korm. határozat
A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alkalmazásának eltérő szabályairól
5488
1375/2022. (VII. 29.) Korm. határozat
A katona egyéni felszerelésének beszerzéséhez szükséges források biztosításáról
5488
1376/2022. (VII. 29.) Korm. határozat
Az állami fenntartású egyetemekhez kapcsolódó szakkollégiumok fejlesztéséről
5489
1377/2022. (VII. 29.) Korm. határozat
A Szeged–Hódmezővásárhely közötti vasút-villamos rendszer egyes kérdéseiről
5490
1378/2022. (VII. 29.) Korm. határozat
Címrendi módosításról és kiegészítésről, előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározatok módosításáról
5491
62/2022. (VII. 29.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
5493

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.