A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8351476. látogatója

Budapest

2022. augusztus 9.,

kedd


 

134. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
293/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvénnyel kapcsolatos egyes rendelkezésekről
5639
294/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet
Az energiaellátás-biztonság szempontjából stratégiai jelentőségű faalapú nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről
5640
295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet
Egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról
5643
296/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet
Egyes rendészeti jogszabályok eltérő alkalmazásáról
5647
297/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet
Egyes egyszerűsített közteherviselést lehetővé tévő rendelkezések alkalmazásáról
5648
298/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet
A társasági adó devizában történő megfizetéséről
5649
299/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet
A köznevelési és szakképző intézményben ideiglenes védelemre jogosult tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról
5651
300/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet
Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról
5652
301/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról és az „ELI” Science Park Szeged projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 235/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
5653
302/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
5660
24/2022. (VIII. 9.) AM rendelet
Az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményekről szóló 49/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosításáról
5661
1386/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat
A hazai földgázkitermelés növelése érdekében szükséges intézkedésekről
5662
1387/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat
Az ideiglenes védelemre jogosult köznevelésben, szakképzésben tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges forrásbiztosításról
5663
1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat
Címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről
5665
1389/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
5674
65/2022. (VIII. 9.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
5674
66/2022. (VIII. 9.) ME határozat
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjainak megbízásáról
5674

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.12.01.