A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8288547. látogatója

Budapest

2022. augusztus 11.,

csütörtök


 

135. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
303/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet
A H5 HÉV kül- és belterületi szakasza nyomvonalának megállapításáról
5677
304/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet
A H6 HÉV Szigetszentmiklós-Gyártelep – Ráckeve kül- és belterületi szakasza nyomvonalának megállapításáról
5705
305/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet
A H7 HÉV kül- és belterületi szakasza nyomvonalának megállapításáról
5746
306/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet
A vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről
5754
307/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet
A Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes feladatainak meghatározásáról, valamint a nemzeti informatikai és e-közigazgatási tevékenység összehangolt biztosításával összefüggő részletszabályokról
5760
308/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet
A Corvinus projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, valamint a Corvinus projekt kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról
5764
309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
5768
310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet
A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
5772
311/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet
Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról
5776
312/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet
A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
5777
313/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet
A Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
5778
314/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet
A Budapest XIV. kerületében komplex ingatlanfejlesztésre, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról
5779
7/2022. (VIII. 11.) GFM rendelet
A Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
5789
12/2022. (VIII. 11.) TIM rendelet
A veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet alapján a villamos energia szolgáltató részére járó ellentételezés kiszámításának módszertanáról
5790
1390/2022. (VIII. 11.) Korm. határozat
A Kormány ügyrendjéről szóló 1352/2022. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról
5793
1391/2022. (VIII. 11.) Korm. határozat
A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások kihelyezését végző pénzügyi közvetítők kiválasztását szolgáló nyílt közbeszerzési eljárás kiírásához szükséges döntésekről és a kihelyezhető forrásokról szóló 1859/2021. (XII. 1.) Korm. határozat módosításáról
5793
1392/2022. (VIII. 11.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz tervezetének elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról
5795
1393/2022. (VIII. 11.) Korm. határozat
A Beruházás ösztönzési célelőirányzat keretösszegének megemeléséről
5795
1394/2022. (VIII. 11.) Korm. határozat
A Siklósi Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonba vételéhez szükséges intézkedésekről szóló 1018/2022. (I. 26.) Korm. határozat végrehajtásához szükséges további intézkedésekről
5797
1395/2022. (VIII. 11.) Korm. határozat
A BBA-2.6.1/6-2018-00001 azonosító számú, „Kübekháza–Rábé közúti határátkelőhely létesítése” című projekt megvalósításához szükséges források biztosításáról
5797
1396/2022. (VIII. 11.) Korm. határozat
A GINOP-2.3.3-15-2016-00016 azonosító számú, „Mágneses nulltér laboratórium létrehozása” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
5798
1397/2022. (VIII. 11.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.1-15-2017-00033 azonosító számú, „A tiszadobi Andrássy-kastély turisztikai célú fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről és a GINOP-7.1.9-17-2018-00024 azonosító számú, „Hortobágy – Világörökségünk a Puszta” című, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatásának jóváhagyásáról
5800
1398/2022. (VIII. 11.) Korm. határozat
A MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” GINOP Plusz-3.2.1-21 kódszámú támogatási programra történő támogatási kérelem benyújtásához való hozzájárulásról
5802
1399/2022. (VIII. 11.) Korm. határozat
„Életmentő Emlékérem” adományozásáról
5802

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.02.05.