A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369713. látogatója

Budapest

2022. augusztus 16.,

kedd


 

136. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet
Egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
5805
316/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeletek agrárágazattal összefüggő módosításáról
5808
317/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet
Egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
5813
318/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet
A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét szabályozó kormányrendelet kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról
5815
319/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet
Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek közbeszerzési ellenőrzéssel kapcsolatos módosításáról
5817
26/2022. (VIII. 16.) BM rendelet
Az „A magyar–szlovén államhatáron a határvonal és a határjelek megjelölésének felújításának és karbantartásának 2018–2021. évi munkálatairól” című zárójegyzőkönyv, valamint a „Magyar–szlovén államhatár – A határokmányok kiegészítése és módosítása – „A” határszakasz – 2022” című határokmány jóváhagyásáról
5820
27/2022. (VIII. 16.) BM rendelet
A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról
5821
13/2022. (VIII. 16.) TIM rendelet
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról
5822
14/2022. (VIII. 16.) TIM rendelet
A személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról szóló 15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet módosításáról
5823
1/2022. JEH határozat
A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa jogegységi határozata a munka törvénykönyve munkaidő-nyilvántartási kötelezettségre vonatkozó szabályainak értelmezéséről
5824
1400/2022. (VIII. 16.) Korm. határozat
A Fogyasztóvédelmi Tanácsról szóló 1259/2011. (VII. 27.) Korm. határozat módosításáról
5829
1401/2022. (VIII. 16.) Korm. határozat
A Piacfelügyeleti Munkacsoportról szóló 1044/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról
5829
1402/2022. (VIII. 16.) Korm. határozat
A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét szabályozó kormányhatározatok kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról
5830
1403/2022. (VIII. 16.) Korm. határozat
A MÁV-HÉV Zrt. vasútüzemeltetési infrastruktúráját érintő beruházásainak finanszírozásáról
5832
1404/2022. (VIII. 16.) Korm. határozat
A hazai és határon túli egyházi fejlesztések támogatásáról szóló 2071/2017. (XII. 28.) Korm. határozat és a református köznevelési intézmények és hitéleti célú fejlesztések támogatásáról szóló 1874/2020. (XII. 2.) Korm. határozat módosításáról
5832
1405/2022. (VIII. 16.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről
5833
1406/2022. (VIII. 16.) Korm. határozat
Az EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „Felzárkózási együttműködések támogatása” című projekt tekintetében a támogatási összeg 2%-át meghaladó ingatlanvásárláshoz történő hozzájárulásról
5843
1407/2022. (VIII. 16.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 azonosító számú, „A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása” című kiemelt projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
5843
1408/2022. (VIII. 16.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00057 azonosító számú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Kompolton (ERFA)” című projekt támogatásának növeléséről, valamint az ingatlanvásárlás költségtípus mértékétől történő eltérésről
5845

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.21.