A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8287594. látogatója

Budapest

2022. augusztus 18.,

csütörtök


 

137. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
320/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról
5849
321/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet
A stratégiailag kiemelt jelentőségű csődeljárásokra és felszámolási eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról
5850
322/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet
A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
5852
323/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet
A Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
5853
30/2022. (VIII. 18.) MNB rendelet
A „Szent István-terem” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
5856
15/2022. (VIII. 18.) TIM rendelet
A megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet és az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
5858
1409/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat
Az ENSZ Közgyűlésének 77. ülésszakán való magyar részvételről
5860
1410/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat
A Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram egyes partnerségeihez való csatlakozásról és a csatlakozáshoz szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
5863
1411/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat
Magyarország szennyvízszolgáltatásokról és ivóvízellátásról készült 2021/2022. évi nemzeti jelentéséről
5865
1412/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat
A Magyarország új buszstratégiai koncepciójával és a Zöld Busz Mintaprojekttel kapcsolatos feladatokról szóló 1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat módosításáról
5865
1413/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
5866
1414/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2022. évi programstratégiájáról, valamint az „Elektromobilitás Fejlesztő Központ létrehozása a Robert Bosch Kft.-nél” című projektjavaslat támogatásáról szóló 1435/2021. (VII. 2.) Korm. határozat végrehajtásához szükséges intézkedésekről
5868
1415/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat
A debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1041/2022. (II. 4.) Korm. határozat módosításáról
5873
1416/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat
A kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges források hosszú távú biztosításáról, továbbá az Eszterháza Turisztikai Beruházással kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről
5876
1417/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.1-15-2016-00019 azonosító számú, „A keszthelyi Festetics-kastély turisztikai célú fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
5876

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.01.31.