A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8288548. látogatója

Budapest

2022. január 28.,

péntek


 

14. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
26/2022. (I. 28.) Korm. rendelet
Egyes bányászati tárgyú és bányafelügyeleti hatáskört érintő kormányrendeletek módosításáról
614
9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet
A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól
622
10/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet
A bányászat területén munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátására jogosult személyek szakképesítési követelményeiről
633
11/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések engedélyezéséről és hatósági felügyeletéről
634
12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól
652
13/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet
A bányászati hulladékok kezeléséről
666
14/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet
A földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól
684
15/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet
A bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények minimális szintjéről
688
16/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet
A Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról
700
17/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet
A fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyós propán-butángáz tartályok biztonsági követelményeiről és a Cseppfolyós Propán-butángáz Tartályok Biztonsági Szabályzatáról
718
18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet
A gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról
735
19/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet
A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról
761
3/2022. (I. 28.) AM rendelet
A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet módosításáról
775
5/2022. (I. 28.) EMMI rendelet
A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a vizsgálati gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatokra vonatkozó, jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2/2022. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról
776
1033/2022. (I. 28.) Korm. határozat
A letenyei tanuszoda építéséről szóló 1811/2020. (XI. 17.) Korm. határozat módosításáról
778

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.02.05.