A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372412. látogatója

Budapest

2022. szeptember 7.,

szerda


 

145. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
336/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet
A biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról szóló 204/2022. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról
6060
337/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet
A Védelmi Igazgatási Hivatalról
6060
338/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet
Az országos közutakkal és műtárgyaikkal kapcsolatos kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jogra vonatkozó részletes szabályokról
6062
339/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
6068
340/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet
Az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról szóló 194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
6076
341/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
6076
1434/2022. (IX. 7.) Korm. határozat
A Védelmi Igazgatási Hivatal létrehozásával összefüggő egyes költségvetési intézkedésekről
6078
1435/2022. (IX. 7.) Korm. határozat
A vasúti személyszállítás járműállományának korszerűsítésével összefüggő feladatokról
6078
1436/2022. (IX. 7.) Korm. határozat
Az állami repülések céljára szolgáló pápai repülőtér fejlesztések végrehajtása kapcsán az érintett vasúti szakasz elbontásához szükséges források biztosításáról
6080
1437/2022. (IX. 7.) Korm. határozat
Az Országos Polgárőr Szövetség tagegyesületei állományának határőrizeti feladatokba történő fokozottabb bevonásáról és az azzal összefüggő források biztosításáról szóló 1036/2022. (II. 2.) Korm. határozat módosításáról
6082

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.04.