A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380469. látogatója

Budapest

2022. szeptember 19.,

hétfő


 

152. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet
Egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről
6153
354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet
Egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról
6154
355/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet
Az állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag lakossági forgalmazásának egyes kérdéseiről
6155
356/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet
Egyes közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos jogok veszélyhelyzet idején történő gyakorlásáról
6156
357/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet
A közbeszerzési eljárás veszélyhelyzeti eltérő szabályairól
6157
358/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet
Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet, valamint a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi rendelet alapján kiadható diplomáciai mentességi igazolás kiállításával kapcsolatos eljárási szabályokról
6159
359/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény hatálya alá tartozó kihelyezettek, külképviseletek által foglalkoztatott házastársak és ösztöndíjas vendégoktatók részére járó devizaárfolyam-kompenzáció megállapításáról
6161
360/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet
Egyes külkereskedelmi tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
6162
361/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról
6208
362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet
Az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezésérő
6209
2/2022. (IX. 19.) TNM rendelet
A nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet címrendi kiegészítésével kapcsolatos módosításáról
6211
19/2022. (IX. 19.) TIM rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek az útdíjfizetéssel összefüggő módosításáról
6213
1445/2022. (IX. 19.) Korm. határozat
A köznevelési és más állami épületek alternatív fűtési módokra való áttérésének biztosításához szükséges intézkedésekről
6272
1446/2022. (IX. 19.) Korm. határozat
A veszélyhelyzet ideje alatt a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény hatálya alá tartozó kihelyezetteknek járó devizaárfolyam-kompenzációhoz szükséges forrás biztosításáról
6273
1447/2022. (IX. 19.) Korm. határozat
Az aszály által sújtott mezőgazdasági termelők számára nyújtott Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel költségeinek emelt szintű kamattámogatásáról
6273
1448/2022. (IX. 19.) Korm. határozat
Egyes állami tulajdonú vagyonelemeknek a koszovói bánya kutató-mentő csoportok részére történő ingyenes átadásáról
6274
1449/2022. (IX. 19.) Korm. határozat
Egyes állami tulajdonú vagyonelemeknek a koszovói Abdyl Ramaj Szakközépiskola, a Stana Bacanin Általános Iskola, az SOS Gyermekfalvak koszovói szervezete és a Novo Brdo-i önkormányzat részére történő ingyenes átadásáról
6275
1450/2022. (IX. 19.) Korm. határozat
Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
6277
1451/2022. (IX. 19.) Korm. határozat
Az állami tulajdonú cementgyár létrehozásához szükséges intézkedésekről
6279
1452/2022. (IX. 19.) Korm. határozat
Az MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság lignitalapú termelése fokozásához szükséges intézkedésekről
6280
1453/2022. (IX. 19.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2022. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
6280
1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozat
Címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről
6282
1455/2022. (IX. 19.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről
6292
77/2022. (IX. 19.) ME határozat
A Magyar–Indonéz Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság és a Magyar–Ománi Gazdasági Vegyes Bizottság magyar társelnökének felmentéséről és kinevezéséről
6302

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.