A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369716. látogatója

Budapest

2022. szeptember 22.,

csütörtök


 

153. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
37/2022. (IX. 22.) MNB rendelet
A „Richter Gedeon” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
6304
7/2022. (IX. 22.) NMHH rendelet
A frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet, valamint a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról
6306
29/2022. (IX. 22.) AM rendelet
A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet, valamint a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról
6310
32/2022. (IX. 22.) BM rendelet
Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
6312
33/2022. (IX. 22.) BM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet és a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM rendelet módosításáról
6351
1001/2022. (IX. 22.) AB Tü. határozat
Az egyesbírók személyéről
6376
1002/2022. (IX. 22.) AB Tü. határozat
Az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről szóló 1005/2020. (IX. 22.) AB Tü. határozat módosításáról
6377
Köf.5.011/2022/4. számú határo
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
6378
273/2022. (IX. 22.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
6385
274/2022. (IX. 22.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
6385
275/2022. (IX. 22.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
6386
276/2022. (IX. 22.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
6386
277/2022. (IX. 22.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
6387
278/2022. (IX. 22.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
6387
279/2022. (IX. 22.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
6388
280/2022. (IX. 22.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
6388
281/2022. (IX. 22.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízás alóli felmentéséről
6389
282/2022. (IX. 22.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6389
283/2022. (IX. 22.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6390
284/2022. (IX. 22.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6390
78/2022. (IX. 22.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Bangladesi Népi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6391
79/2022. (IX. 22.) ME határozat
Az Országos Statisztikai Tanács tagjainak felmentéséről és új tagjainak megbízásáról
6391

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.21.