A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8286684. látogatója

Budapest

2022. szeptember 23.,

péntek


 

154. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
363/2022. (IX. 23.) Korm. rendelet
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
6394
364/2022. (IX. 23.) Korm. rendelet
Az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
6397
365/2022. (IX. 23.) Korm. rendelet
A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
6398
1456/2022. (IX. 23.) Korm. határozat
A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó szerződéses biztosítékokra vonatkozó különös szabályok alkalmazásához való hozzájárulásról
6399
1457/2022. (IX. 23.) Korm. határozat
A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség Területfejlesztési Koncepciójáról és Területfejlesztési Programjáról
6399
1458/2022. (IX. 23.) Korm. határozat
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi pályázati kiírása keretében támogatott CEF projektek hazai társfinanszírozásának biztosításáról
6401

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.01.28.