A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8288550. látogatója

Budapest

2022. szeptember 29.,

csütörtök


 

158. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
367/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet
A hatósági árral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
6448
368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet
A 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról
6449
369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet
Kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról
6450
370/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet
Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
6452
371/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzetre tekintettel egyes felszámolási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról
6453
372/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet
Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, valamint a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról
6454
41/2022. (IX. 29.) MNB rendelet
A "Király kis Miklós" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
6456
12/2022. (IX. 29.) MK rendelet
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló 3/2022. (I. 26.) MK rendelet módosításáról
6458
1463/2022. (IX. 29.) Korm. határozat
A határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló ENSZ–EGB Egyezményhez kapcsolódó Víz és Egészség Jegyzőkönyv 7. cikk 5. pontjában előírt jelentési kötelezettség teljesítéséről
6462
1464/2022. (IX. 29.) Korm. határozat
A 2020–2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia, valamint az ahhoz kapcsolódó intézkedési terv elfogadásáról szóló 1328/2020. (VI. 19.) Korm. határozat kormányzati struktúraváltással összefüggő módosításáról
6462
1465/2022. (IX. 29.) Korm. határozat
A Nemzeti Állatvédelmi Tanácsról szóló 1124/2021. (III. 12.) Korm. határozat módosításáról
6464
1466/2022. (IX. 29.) Korm. határozat
A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program módosításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1739/2018. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról
6464
1467/2022. (IX. 29.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
6465
1468/2022. (IX. 29.) Korm. határozat
A záhonyi körzetben szükséges vágányfelújításokról szóló 1045/2022. (II. 4.) Korm. határozat módosításáról
6467
1469/2022. (IX. 29.) Korm. határozat
A Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének tagállamai, valamint az Európai Unió és tagállamai közötti átfogó légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6467
80/2022. (IX. 29.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló megállapodás, valamint a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról
646

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.02.05.