A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369715. látogatója

Budapest

2022. október 5.,

szerda


 

161. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
375/2022. (X. 5.) Korm. rendelet
A nyugellátások és egyes más ellátások 2022. november havi kiegészítő emeléséről
6637
376/2022. (X. 5.) Korm. rendelet
A 2022. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról
6640
377/2022. (X. 5.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról
6641
378/2022. (X. 5.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeletek módosításáról
6642
379/2022. (X. 5.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
6650
380/2022. (X. 5.) Korm. rendelet
Az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról
6651
10/2022. (X. 5.) GFM rendelet
Egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
6653
47/2022. (X. 5.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról
6654
293/2022. (X. 5.) KE határozat
Csapatzászló adományozásáról
6654
294/2022. (X. 5.) KE határozat
Csapatzászló adományozásáról
6655
1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat
Címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
6655
1472/2022. (X. 5.) Korm. határozat
Az Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése kiadási előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
6666
1473/2022. (X. 5.) Korm. határozat
Az önkormányzatokkal folytatandó tárgyalások eljárásrendjéről
6666
1474/2022. (X. 5.) Korm. határozat
Az Országos Mentőszolgálat mentőjármű ellátásának és a mentőautók hazai gyártásának megvalósításáról szóló 1120/2017. (III. 17.) Korm. határozatban foglaltak teljesítését elősegítő forrásigényről
6667
1475/2022. (X. 5.) Korm. határozat
A Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) budapesti Globális Szolgáltató Központjának bővítéséről
6667
1476/2022. (X. 5.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti katonai keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6668
84/2022. (X. 5.) ME határozat
Monitoring bizottságok elnökeinek felmentéséről és monitoring bizottságok elnökeinek kinevezéséről
6668

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.21.