A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8287598. látogatója

Budapest

2022. október 10.,

hétfő


 

163. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2022. évi XXVII. törvény
Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről
6678
2022. évi XXVIII. törvény
Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes törvények módosításáról
6701
2022. évi XXIX. törvény
Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, valamint az Európai Csalásellenes Hivatal ellenőrzéseit érintő törvények módosításáról
6705
2022. évi XXX. törvény
Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény módosításáról
6710
382/2022. (X. 10.) Korm. rendelet
A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról
6713
383/2022. (X. 10.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
6713
12/2022. (X. 10.) KKM rendelet
A kihelyező szervnél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett, a kihelyezett és a külképviselet által foglalkoztatott házastárs alkalmassági vizsgálatának és a kihelyezett hozzátartozójának alkalmassági vizsgálatának, valamint a felülvizsgálat rendjének részletes szabályairól
6714
295/2022. (X. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6720
296/2022. (X. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6720
297/2022. (X. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6721

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.01.31.