A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8288549. látogatója

Budapest

2022. október 14.,

péntek


 

166. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
387/2022. (X. 14.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzetre tekintettel egyes rendelkezések alkalmazásának a Rezsivédelmi Alap növelése érdekében történő felfüggesztéséről
6804
388/2022. (X. 14.) Korm. rendelet
Veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátás biztosításáról
6805
389/2022. (X. 14.) Korm. rendelet
Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
6806
390/2022. (X. 14.) Korm. rendelet
A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
6807
391/2022. (X. 14.) Korm. rendelet
Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
6808
9/2022. (X. 14.) MEKH rendelet
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének a rendelet kiadásában való helyettesítéséről
6809
33/2022. (X. 14.) AM rendelet
A 2022. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról
6810
298/2022. (X. 14.) KE határozat
Bírák felmentéséről
6813
299/2022. (X. 14.) KE határozat
Bírák kinevezéséről
6813
1486/2022. (X. 14.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.9-17-2018-00009 azonosító számú, „Fenékpusztai Majorság fejlesztése I. ütem” című projekt támogatásának növeléséről
6814

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.02.05.