A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8287598. látogatója

Budapest

2022. október 19.,

szerda


 

168. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
393/2022. (X. 19.) Korm. rendelet
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról
6839
394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet
Egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
6840
395/2022. (X. 19.) Korm. rendelet
A kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződései megszűnésének megállapításáról
6850
36/2022. (X. 19.) BM rendelet
A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet, valamint az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 42/2021. (IX. 28.) EMMI rendelet módosításáról
6852
22/2022. (X. 19.) AB határozat
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
6855
23/2022. (X. 19.) AB határozat
A közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről és az azzal összefüggő átmeneti rendelkezésekről szóló 22/2019. (II. 25.) Korm. rendelet 2. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról, megsemmisítéséről, valamint alkalmazási tilalmának elrendeléséről
6863
300/2022. (X. 19.) KE határozat
Állami kitüntetések adományozásáról
6873
1487/2022. (X. 19.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2022. júliusi–augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
6874
1488/2022. (X. 19.) Korm. határozat
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, valamint a 100%-nál kisebb önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2022. júliusi–augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
6879
1489/2022. (X. 19.) Korm. határozat
A diákhitelezés intézményrendszerének továbbfejlesztéséről
6881
1490/2022. (X. 19.) Korm. határozat
A 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról
6881
1491/2022. (X. 19.) Korm. határozat
A Honvédelmi Minisztérium hatáskörébe tartozó sportlétesítmény-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről
6881
1492/2022. (X. 19.) Korm. határozat
Egyes kivitelezés alatt álló beruházások megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról
6882
1493/2022. (X. 19.) Korm. határozat
Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű infrastruktúra fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1384/2021. (VI. 15.) Korm. határozat módosításáról
6897
1494/2022. (X. 19.) Korm. határozat
A Károli Gáspár Református Egyetem elhelyezésével kapcsolatos egyes kérdésekről
6898
1495/2022. (X. 19.) Korm. határozat
A Tatabánya–Oroszlány–Tata és térsége víziközmű-hálózatának komplex előkészítése, fejlesztése, hatékonyságának növelése és rekonstrukciója megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1558/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat, valamint a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat módosításáról
6899
1496/2022. (X. 19.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.9-17-2018-00016 azonosító számú, „Balaton madártávlatból” Kilátók és kilátópontok hálózatba kapcsolása című projekt támogatásának növeléséről
6901
1497/2022. (X. 19.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.6-16-2017-00005 azonosító számú, „Tokaj-Hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszíneinek fejlesztése” és a GINOP-7.1.9-17-2018-00028 azonosító számú, „Zempléni és Abaúji várak fejlesztése” című projektek támogatásának növeléséről
6903
1498/2022. (X. 19.) Korm. határozat
A KEHOP-2.1.2-15-2016-00002 azonosító számú, „Délkelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (DKMO 1)” című projekt költségnövekményéhez szükséges forrás biztosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
6906
1499/2022. (X. 19.) Korm. határozat
A KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú, „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna–Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt költségnövekményéhez szükséges forrás biztosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
6908
1500/2022. (X. 19.) Korm. határozat
A Dunakeszi vasúti rakodó terminál létrehozását célzó beruházás előkészítési feladatainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1521/2021. (VII. 30.) Korm. határozat módosításáról
6910
1501/2022. (X. 19.) Korm. határozat
Egyes ipari parki, iparterületi beruházások megvalósításával összefüggő feladatokról
6910
1502/2022. (X. 19.) Korm. határozat
Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő közúti és vasúti infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről
6912
1503/2022. (X. 19.) Korm. határozat
A közúti infrastruktúra-fejlesztésekhez szükséges kötelezettségvállalásokról
6914
1504/2022. (X. 19.) Korm. határozat
A vasúti infrastruktúra-fejlesztésekhez szükséges kötelezettségvállalásokról
6915

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.01.31.