A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8288549. látogatója

Budapest

2022. október 20.,

csütörtök


 

169. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
396/2022. (X. 20.) Korm. rendelet
A különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
6918
397/2022. (X. 20.) Korm. rendelet
A tiszta közúti járművek beszerzésének az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról
6918
398/2022. (X. 20.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
6926
301/2022. (X. 20.) KE határozat
Nyugállományú rendőr altábornagy rendfokozatba történő előléptetésről
6928
302/2022. (X. 20.) KE határozat
Vezérőrnagy rendfokozatba történő előléptetésről és dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésről
6928
1505/2022. (X. 20.) Korm. határozat
Az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságról
6929
1506/2022. (X. 20.) Korm. határozat
A különleges földgázkészlet létrehozásához szükséges földgáz beszerzését szolgáló hitelhez kapcsolódó egyedi állami kezesség vállalásáról szóló 1365/2022. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról
6936
1507/2022. (X. 20.) Korm. határozat
A tiszta közúti járművek beszerzésének az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításához kapcsolódó feladatokról
6937

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.02.05.