A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8286684. látogatója

Budapest

2022. január 31.,

hétfő


 

17. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
790
21/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról
830
22/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet
A bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról
833
23/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet
A föld alatti bányászati tevékenységek biztonsági szabályzatáról
837
24/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet
A védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági Szabályzatról
892
25/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet
Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról
896
26/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet
A szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzatáról
900
27/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet
Az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról
915
28/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet
A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről
984
29/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet
Az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezetekkel kapcsolatos részletes szabályokról
1014
18/2022. (I. 31.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról és ismételt kinevezéséről
1031
19/2022. (I. 31.) KE határozat
Rektori megbízásról
1031
20/2022. (I. 31.) KE határozat
Rektori megbízásról
1032
21/2022. (I. 31.) KE határozat
Rektori megbízásról
1032

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.01.28.