A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8288549. látogatója

Budapest

2022. október 21.,

péntek


 

170. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
399/2022. (X. 21.) Korm. rendelet
A NATO Válságreagálási Rendszerével összefüggő döntéshozatal és feladatellátás, valamint a Nemzeti Intézkedési Rendszer alkalmazásával összefüggő szabályokról
6940
400/2022. (X. 21.) Korm. rendelet
A védelmi és biztonsági célú tervezés szabályairól
6945
401/2022. (X. 21.) Korm. rendelet
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
6950
1508/2022. (X. 21.) Korm. határozat
A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről
6951
1509/2022. (X. 21.) Korm. határozat
A geotermikus energiahasznosítással kapcsolatos intézkedésekről
6956
1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat
A 2022. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról
6956

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.02.05.