A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8286683. látogatója

Budapest

2022. október 24.,

hétfő


 

171. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
402/2022. (X. 24.) Korm. rendelet
A polgári védelmi kötelezettségről
6971
403/2022. (X. 24.) Korm. rendelet
A védelmi és biztonsági célú ellenőrzésekről
6974
404/2022. (X. 24.) Korm. rendelet
A védelmi és biztonsági képzések szabályairól
6981
405/2022. (X. 24.) Korm. rendelet
A védelmi és biztonsági célú gyakorlatokról
6982
406/2022. (X. 24.) Korm. rendelet
A védelmi és biztonsági bírság szabályairól
6985
407/2022. (X. 24.) Korm. rendelet
Egyes gazdasági társaságoknak a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti ellátási kötelezettségeiről
6987
408/2022. (X. 24.) Korm. rendelet
Egyes védelmi és biztonsági tevékenységekkel kapcsolatos belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
6988
409/2022. (X. 24.) Korm. rendelet
Egyes honvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
6999
410/2022. (X. 24.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
7004
411/2022. (X. 24.) Korm. rendelet
A postai szolgáltatások különleges jogrend és az összehangolt védelmi tevékenység időszakára való felkészítésének rendszeréről, feladatairól, működési feltételeiről
7007
8/2022. (X. 24.) NMHH rendelet
A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet módosításáról
7012
21/2022. (X. 24.) IM rendelet
A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése feloszlásának kimondása, illetve feloszlatása miatt tartandó időközi választás költségei megelőlegezésének részletes szabályairól
7013
22/2022. (X. 24.) IM rendelet
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása, valamint a helyi népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 6/2021. (VIII. 31.) IM rendelet módosításáról
7014
23/2022. (X. 24.) IM rendelet
Egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
7042
1511/2022. (X. 24.) Korm. határozat
A Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatos intézkedésekről
7056
1512/2022. (X. 24.) Korm. határozat
Az állami hátterű tőkealapok jelenlegi struktúrájáról és átalakítási javaslatáról
7057
1513/2022. (X. 24.) Korm. határozat
A Magyarország tagállami projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló 1990/2021. (XII. 28.) Korm. határozat végrehajtása kapcsán szükséges intézkedésekről
7058
85/2022. (X. 24.) ME határozat
Főispán kinevezéséről
7060

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.01.28.