A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8287596. látogatója

Budapest

2022. november 2.,

szerda


 

178. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
433/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
7289
434/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet
A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
7290
435/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet
A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
7296
436/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet
A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
7297
437/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet
A Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet, valamint az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
7298
438/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet
A Várpalotai Védelmi Ipari Komplexum megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
7300
439/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet
A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról
7304
Köf.5.014/2022/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
7305
1519/2022. (XI. 2.) Korm. határozat
A veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatás költségeinek ellentételezéséről
7311
1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozat
Egyes belügyi tárgyú kormányhatározatok módosításáról, illetve visszavonásáról
7311
1521/2022. (XI. 2.) Korm. határozat
Egyes belügyi tárgyú kormányhatározatok kormányzati struktúraváltással összefüggő módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
7319
1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozat
Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Tervéről szóló 1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat módosításáról
7333
1523/2022. (XI. 2.) Korm. határozat
A Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1184/2022. (III. 28.) Korm. határozat módosításáról
7337
1524/2022. (XI. 2.) Korm. határozat
A KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosító számú, „A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
7340
1525/2022. (XI. 2.) Korm. határozat
A KEHOP-1.3.0-15-2019-00020 azonosító számú, „Szévíz-csatorna komplex rendezése a 0+000 – 23+500 km szelvények között” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
7342
1526/2022. (XI. 2.) Korm. határozat
A VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról
7344
1527/2022. (XI. 2.) Korm. határozat
A Kecskeméti Ipari Park fejlesztésével összefüggő közúti közlekedési infrastruktúra-beruházások előkészítéséhez szükséges források biztosításáról
7345
1528/2022. (XI. 2.) Korm. határozat
A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti fejlesztésekhez kapcsolódóan a 33. számú főút Iparterület és a 3316 jelű összekötő út közötti szakaszának 2×2 sávra bővítéséről
7346
1529/2022. (XI. 2.) Korm. határozat
Az Országház belső rekonstrukciójával és modernizációjával kapcsolatos kormányzati döntésekről
7347
1530/2022. (XI. 2.) Korm. határozat
Egyes beruházási tárgyú kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról
7349
87/2022. (XI. 2.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Maldív Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
7349

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.01.31.