A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8286681. látogatója

Budapest

2022. november 4.,

péntek


 

180. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2022. évi XXXIV. törvény
A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány létrehozásáról
7368
2022. évi XXXV. törvény
A Magyarország Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
7369
2022. évi XXXVI. törvény
Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről
7373
2022. évi XXXVII. törvény
Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről
7374
2022. évi XXXVIII. törvény
Az 1998. évi L. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény módosításának kihirdetéséről
7375
2022. évi XXXIX. törvény
Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról
7377
440/2022. (XI. 4.) Korm. rendelet
A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról
7394
11/2022. (XI. 4.) MEKH rendelet
Az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről szóló 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet és a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról
7395
314/2022. (XI. 4.) KE határozat
Az Integritás Hatóság elnökének és elnökhelyetteseinek kinevezéséről
7476
1531/2022. (XI. 4.) Korm. határozat
A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról
7476
1532/2022. (XI. 4.) Korm. határozat
A XII. Agrárminisztérium fejezet, valamint a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
7477
1533/2022. (XI. 4.) Korm. határozat
Az állatvédelemmel kapcsolatos intézkedésekről szóló 1991/2021. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról
7479

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.01.28.