A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8287593. látogatója

Budapest

2022. november 14.,

hétfő


 

186. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2022. évi XL. törvény
Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról
7578
2022. évi XLI. törvény
A kondicionalitási eljárással összefüggésben a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról
7581
461/2022. (XI. 14.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
7589
2/2022. (XI. 14.) ME rendelet
A technológiai és ipari miniszter feladat- és hatáskörét gyakorló miniszter kijelöléséről
7590
319/2022. (XI. 14.) KE határozat
Miniszter megbízatása megszűnése időpontjának megállapításáról
7591
320/2022. (XI. 14.) KE határozat
Államtitkár felmentéséről
7591
1539/2022. (XI. 14.) Korm. határozat
A kistelepülési üzletek támogatásának biztosításáról
7592

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.01.31.