A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8288547. látogatója

Budapest

2022. november 15.,

kedd


 

187. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
462/2022. (XI. 15.) Korm. rendelet
A befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól
7594
463/2022. (XI. 15.) Korm. rendelet
Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
7597
464/2022. (XI. 15.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
7607
465/2022. (XI. 15.) Korm. rendelet
A koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók indokolt költségeinek rendeletalkotásával, valamint a módszertani útmutató elkészítésével kapcsolatban a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó szabályokról
7608
12/2022. (XI. 15.) MEKH rendelet
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról
7611
25/2022. (XI. 15.) TIM rendelet
Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
7613
1540/2022. (XI. 15.) Korm. határozat
Az Európai Unióból származó forrásokra vonatkozó csalás és korrupció elleni stratégia elfogadásáról
7629
1541/2022. (XI. 15.) Korm. határozat
A 2021–2030 közötti időszakra szóló Nemzeti Akvakultúra Stratégiai Tervről
7629
1542/2022. (XI. 15.) Korm. határozat
Az Integritás Hatóság létrehozandó nyilvántartásához kapcsolódó informatikai fejlesztési igényekhez szükséges forrás biztosításáról
7630
1543/2022. (XI. 15.) Korm. határozat
A NAHU 2014–2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről szóló 1219/2019. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról
7630

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.02.05.