A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8286681. látogatója

Budapest

2022. február 2.,

szerda


 

19. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
3/2022. (II. 2.) MNB rendelet
Az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról, a kapcsolódó adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet módosításáról
1064
3/2022. (II. 2.) ITM rendelet
A XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi kezeléséről és felhasználásáról
1065
4/2022. (II. 2.) ITM rendelet
A LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap költségvetési fejezetbe sorolt előirányzatok 2022. évi kezeléséről és felhasználásáról
1067
1036/2022. (II. 2.) Korm. határozat
Az Országos Polgárőr Szövetség tagegyesületei állományának határőrizeti feladatokba történő fokozottabb bevonásáról és az azzal összefüggő források biztosításáról
1070
1037/2022. (II. 2.) Korm. határozat
A tatabányai multifunkciós csarnok beruházás megvalósításáról szóló 1535/2019. (IX. 18.) Korm. határozat módosításáról
1070

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.01.28.