A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8288546. látogatója

Budapest

2022. november 24.,

csütörtök


 

193. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
475/2022. (XI. 24.) Korm. rendelet
Az önkormányzati tulajdonú víziközmű-szolgáltató társaságok működésének biztosításával kapcsolatban a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó szabályokról
7851
476/2022. (XI. 24.) Korm. rendelet
A bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az állami és a nemzetiségi önkormányzat fenntartásában működő iskolában szervezett hit- és erkölcstanoktatásban, valamint az egyházi köznevelési és szakképző intézményben szervezett hittanoktatásban részt vevő személyek bérfejlesztéséhez nyújtott 2023. évi kiegészítő költségvetési támogatásról
7851
477/2022. (XI. 24.) Korm. rendelet
A Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus állami beruházás keretében, a Ludovika Campus területén történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
7852
478/2022. (XI. 24.) Korm. rendelet
Egyes önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról
7856
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
7857
327/2022. (XI. 24.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
7858
1563/2022. (XI. 24.) Korm. határozat
Az energia-veszélyhelyzet következtében a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézményeket érintő energiaár-növekedésből eredő többletköltségekről
7858
1564/2022. (XI. 24.) Korm. határozat
A bevett egyházak közfeladataihoz kapcsolódó energiaár-növekedés kompenzálásáról
7859
1565/2022. (XI. 24.) Korm. határozat
A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokkal összefüggő intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról
7859
1566/2022. (XI. 24.) Korm. határozat
A 2022. évi költségvetés fejezetei közötti előirányzat-átcsoportosításról
7860
1567/2022. (XI. 24.) Korm. határozat
A gödi ipari-innovációs fejlesztési terület villamosenergia-ellátásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztései megvalósítása érdekében a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat és a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat módosításáról
7862
1568/2022. (XI. 24.) Korm. határozat
Várpalota város és Csór község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
7865
1569/2022. (XI. 24.) Korm. határozat
A nemzeti orvoslaboratóriumi diagnosztikai laborhálózat kialakításáról
7865
90/2022. (XI. 24.) ME határozat
A nemzetközi szerződések alapján működő Magyar–Szerb Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság és Magyar–Román Kisebbségügyi Együttműködési Szakbizottság új tagjának kinevezéséről
7866
91/2022. (XI. 24.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
7866

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.02.05.