A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8288546. látogatója

Budapest

2022. november 28.,

hétfő


 

195. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
479/2022. (XI. 28.) Korm. rendelet
Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról
7875
480/2022. (XI. 28.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról
7875
481/2022. (XI. 28.) Korm. rendelet
A mezei őrszolgálat fenntartási és működési költségéhez a központi költségvetésből biztosított hozzájárulás eltérő mértékéről
7902
482/2022. (XI. 28.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
7902
483/2022. (XI. 28.) Korm. rendelet
A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
7903
3/2022. JPE határozat
A külön törvényben szabályozott eljárásjogi rendelkezések alapján meghozott határozatok elleni jogorvoslati jogról
7905
Jpe.I.60.003/2022/9. számú határozat
A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának jogegységi hatályú határozata
7912
1570/2022. (XI. 28.) Korm. határozat
A Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatban felmerült többletforrásigényekről
7918
1571/2022. (XI. 28.) Korm. határozat
A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapításával és működésének megkezdésével kapcsolatos intézkedésekről
7919
1572/2022. (XI. 28.) Korm. határozat
A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda költségvetési fejezetet érintő intézkedésekről
7921
1573/2022. (XI. 28.) Korm. határozat
Egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásaira történő benyújtásához való hozzájárulásról
7922
1574/2022. (XI. 28.) Korm. határozat
Egyes települések mezei őrszolgálata fenntartásához szükséges források biztosításáról
7923
1575/2022. (XI. 28.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2. prioritási tengelyén egyes ivóvízminőség-javító projektek összköltségnöveléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
7924
1576/2022. (XI. 28.) Korm. határozat
A Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer (FAIR) működésének finanszírozásáról, valamint a fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszer finanszírozásáról szóló 1596/2019. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról
7930
1577/2022. (XI. 28.) Korm. határozat
A Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat és a debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1041/2022. (II. 4.) Korm. határozat módosításáról
7931
1578/2022. (XI. 28.) Korm. határozat
A Kecskemét Déli Iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztésekről
7934
1579/2022. (XI. 28.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.3-17-2017-00018 azonosító számú, „Koroncói rehabilitációs intézmény korszerűsítése” című projekt összköltségének növeléséről
7935
1580/2022. (XI. 28.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.5-16-2017-00103 azonosító számú, „Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde bővítése” című projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
7937
1581/2022. (XI. 28.) Korm. határozat
A GINOP-2.3.1-20-2020-00007 azonosító számú, „Tudományos és Innovációs Park kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen – I. ütem” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
7939

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.02.05.