A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8288550. látogatója

Budapest

2022. február 23.,

szerda


 

23. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
1/2022. (II. 10.) MEKH rendelet
A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet módosításáról
1102
4/2022. (II. 10.) NVTNM rendelet
A BrainVisionCenter Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonú társasági részesedése tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
1103
2/2022. (II. 10.) AB határozat
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 271. § (1) bekezdésének „és a megismételt” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint alkalmazási tilalom kimondásáról
1104
1/2022. KJE határozat
A Kúria közigazgatási jogegységi határozata
1116
Köf.5.032/2021/3. határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
1122
22/2022. (II. 10.) KE határozat
Kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról
1126
1049/2022. (II. 10.) Korm. határozat
A 2021–2024. években az árufuvarozási folyosók működtetői részére rendelkezésre álló Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz technikai segítségnyújtás pályázatok benyújtásáról
1126
1050/2022. (II. 10.) Korm. határozat
Egyes szennyvízelvezetési és -tisztítási agglomerációk fejlesztési igényeinek finanszírozásáról
1128
1051/2022. (II. 10.) Korm. határozat
A leégett szentesi sportcsarnok funkcióinak átmeneti biztosításának támogatásáról
1129
1052/2022. (II. 10.) Korm. határozat
A Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealapról szóló 1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról
1131
1053/2022. (II. 10.) Korm. határozat
A Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola fejlesztéséről szóló 1536/2019. (IX. 18.) Korm. határozat és az egyes kiemelt sportcélú fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1801/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról
1131
1054/2022. (II. 10.) Korm. határozat
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat, valamint egyes projektek forrásszerkezetének módosításáról
1132
7/2022. (II. 10.) ME határozat
A Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről
1135

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.02.05.