A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8288546. látogatója

Budapest

2022. február 15.,

kedd


 

27. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
40/2022. (II. 15.) Korm. rendelet
A hulladékgazdálkodási megfelelőségi véleményezési eljárásnak a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó egyes szabályairól
1175
41/2022. (II. 15.) Korm. rendelet
Az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról
1176
42/2022. (II. 15.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
1179
6/2022. (II. 15.) EMMI rendelet
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
1182
28/2022. (II. 15.) KE határozat
Rektori megbízásról
1185
29/2022. (II. 15.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
1185
30/2022. (II. 15.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1186
31/2022. (II. 15.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1186
1055/2022. (II. 15.) Korm. határozat
A szociális szakosított ellátásokhoz és a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról szóló egyes kormányhatározatok módosításáról
1187
1056/2022. (II. 15.) Korm. határozat
A földügyi szabályozás érvényesítésének koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1062/2020. (II. 26.) Korm. határozat módosításáról
1190
1057/2022. (II. 15.) Korm. határozat
A Balatonfüred Város Önkormányzata által megvalósítandó Alkony program előkészítésének finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1993/2020. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
1190
1058/2022. (II. 15.) Korm. határozat
A Debrecen Nemzetközi Repülőtér koronavírus-járvánnyal összefüggő támogatásáról szóló 1843/2020. (XI. 24.) Korm. határozat módosításáról
1191
1059/2022. (II. 15.) Korm. határozat
A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vajda János Technikum felújításáról
1192
1060/2022. (II. 15.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.1-15-2017-00030 azonosító számú („A várpalotai Zichy-kastély – Trianon Múzeum turisztikai célú fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről
1192
1061/2022. (II. 15.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosító számú („Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről
1194
1062/2022. (II. 15.) Korm. határozat
A KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú („Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1196
1063/2022. (II. 15.) Korm. határozat
A KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 azonosító számú („A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című) projekt költségnövekményéhez szükséges forrás biztosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1198
1064/2022. (II. 15.) Korm. határozat
A KEHOP-4.1.0-15-2016-00013 azonosító számú („A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése – élőhelyfejlesztési beavatkozások” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1200
1065/2022. (II. 15.) Korm. határozat
A KEHOP-4.1.0-15-2016-00071 azonosító számú („Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna–Tisza közén” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1202
1066/2022. (II. 15.) Korm. határozat
A VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról
1204
1067/2022. (II. 15.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1205
1068/2022. (II. 15.) Korm. határozat
A bűnüldözési tevékenységek terén történő magyar–szerb rendőri együttműködés elmélyítéséről
1208
1069/2022. (II. 15.) Korm. határozat
A Magyarország és a Szerb Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1208
1070/2022. (II. 15.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a magyar–szlovén határ két oldalán fekvő vegyes nemzetiségű területen való gazdasági és társadalmi fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1209

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.02.05.