A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8287596. látogatója

Budapest

2022. február 17.,

csütörtök


 

29. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
46/2022. (II. 17.) Korm. rendelet
A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet, valamint a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
1260
47/2022. (II. 17.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
1262
48/2022. (II. 17.) Korm. rendelet
A Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
1263
7/2022. (II. 17.) AM rendelet
A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet, valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 14/2021. (III. 25.) AM rendelet módosításáról
1273
7/2022. (II. 17.) EMMI rendelet
Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
1277
4/2022. (II. 17.) HM rendelet
A honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
1277
6/2022. (II. 17.) ITM rendelet
A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet módosításáról
1287
1075/2022. (II. 17.) Korm. határozat
A Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, valamint az ajkai Magyar Imre Kórház felújításával kapcsolatos egyes döntések meghozataláról
1290
1076/2022. (II. 17.) Korm. határozat
Révfülöp településen új mentőállomás kialakításához szükséges kormányzati intézkedésekről
1290
1077/2022. (II. 17.) Korm. határozat
A Nyíregyháza megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
1291

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.01.31.