A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8287595. látogatója

Budapest

2022. január 11.,

kedd


 

3. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
1/2022. (I. 11.) IM rendelet
A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról
132
2/2022. (I. 11.) IM rendelet
A közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről
139
3/2022. (I. 11.) IM rendelet
Az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról
152
7/2022. (I. 11.) KE határozat
Az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása kitűzéséről
247
8/2022. (I. 11.) KE határozat
Országos népszavazás időpontjának kitűzéséről
247

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.01.31.