A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8288549. látogatója

Budapest

2022. február 18.,

péntek


 

30. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
49/2022. (II. 18.) Korm. rendelet
A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
1294
4/2022. (II. 18.) MK rendelet
A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásával összefüggő hitelezői tájékoztatásról szóló 1/2022. (I. 3.) MK rendelet módosításáról
1295
8/2022. (II. 18.) EMMI rendelet
Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet módosításáról
1297
1078/2022. (II. 18.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közötti stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
1298

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.02.05.