A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8287593. látogatója

Budapest

2022. február 22.,

kedd


 

33. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
4/2022. (II. 22.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
1370
1/2022. (II. 22.) BM rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
1371
3/2022. (II. 22.) KKM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendeletnek a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény címrendjével összefüggő módosításáról
1373
1/2022. (II. 22.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
1380
2/2022. (II. 22.) OGY határozat
Dr. Fülöp Erik országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
1380
3/2022. (II. 22.) OGY határozat
Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
1381
4/2022. (II. 22.) OGY határozat
Sebián-Petrovszki László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
1381
5/2022. (II. 22.) OGY határozat
Szilágyi György országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
1381

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.01.31.