A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8288547. látogatója

Budapest

2022. február 28.,

hétfő


 

37. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
58/2022. (II. 28.) Korm. rendelet
Az egészségügyi ellátások működésének egyes veszélyhelyzeti szabályairól
1427
59/2022. (II. 28.) Korm. rendelet
Az egyes, a koronavírus járvány által különösen veszélyeztetett államokból történő beutazás szabályairól szóló 645/2021. (XI. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
1428
60/2022. (II. 28.) Korm. rendelet
Magyarország Kínai Népköztársaság területén található külképviseleteinek külképviseleti névjegyzékébe való felvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos egyes rendelkezéseknek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól
1428
61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet
A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról
1429
62/2022. (II. 28.) Korm. rendelet
A Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatairól és a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítéséről
1430
63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet
Az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről
1434
64/2022. (II. 28.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
1437
65/2022. (II. 28.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről szóló 89/2021. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
1440
66/2022. (II. 28.) Korm. rendelet
A közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
1443
67/2022. (II. 28.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a közúti infrastruktúra fejlesztésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról
1450
68/2022. (II. 28.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
1457
69/2022. (II. 28.) Korm. rendelet
A filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
1460
8/2022. (II. 28.) AM rendelet
A mezőgazdasági termelőeszközökben bekövetkezett viharkárok részbeni kompenzálásáról
1461
9/2022. (II. 28.) AM rendelet
A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet, valamint az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosításáról
1464
5/2022. (II. 28.) HM rendelet
A honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet módosításáról
1466
50/2022. (II. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
1468
51/2022. (II. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
1468
52/2022. (II. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
1468
53/2022. (II. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
1469
54/2022. (II. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
1469
55/2022. (II. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
1469
56/2022. (II. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
1470
57/2022. (II. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
1470
58/2022. (II. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
1470
59/2022. (II. 28.) KE határozat
A 105/2019. (III. 6.) KE határozat módosításáról
1471
60/2022. (II. 28.) KE határozat
Katonai bírói kinevezésről
1471
1089/2022. (II. 28.) Korm. határozat
A koronavírus elleni védőoltási tevékenység fedezetéről
1471
1090/2022. (II. 28.) Korm. határozat
A választójog Magyarország Kínai Népköztársaság területén található külképviseletein történő gyakorlásával kapcsolatos azonnali feladatról
1473
1091/2022. (II. 28.) Korm. határozat
A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról
1473
1092/2022. (II. 28.) Korm. határozat
A sertéságazatot érintő egyes kormányzati intézkedésekről
1474
1093/2022. (II. 28.) Korm. határozat
A Magyarország egész területét érintő, 2022. január 30-ai viharos időjárás következtében keletkezett mezőgazdasági károk enyhítéséről
1474
1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat
Címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1475
1095/2022. (II. 28.) Korm. határozat
Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1489
1096/2022. (II. 28.) Korm. határozat
Az ajka-tósokberéndi Szent István király templom felújításának támogatásáról
1491
1097/2022. (II. 28.) Korm. határozat
A Szeged-Kiskundorozsma és Zalaegerszeg–Zalaszentiván térségében konténerterminálok vasúti bekötéséről
1491

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.02.05.