A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8286684. látogatója

Budapest

2022. március 2.,

szerda


 

39. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
70/2022. (III. 2.) Korm. rendelet
A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról
1498
71/2022. (III. 2.) Korm. rendelet
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
1498
72/2022. (III. 2.) Korm. rendelet
Az élelmiszermentésről
1499
73/2022. (III. 2.) Korm. rendelet
Egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról
1500
1/2022. PJE határozat
A Kúria polgári jogegységi határozata az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett zálogjogból eredő követelésnek a zálogtárgy új tulajdonosával szembeni érvényesítéséről
1504
Köf.5031/2021/7. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
1507
1099/2022. (III. 2.) Korm. határozat
Címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1514
1100/2022. (III. 2.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2. prioritási tengelyén egyes ivóvízminőség-javító projektek összköltségnöveléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1519
1101/2022. (III. 2.) Korm. határozat
A Budapest közigazgatási területén fekvő ingatlanok beruházási célterületté nyilvánításáról
1523
1102/2022. (III. 2.) Korm. határozat
Esztergom közműhálózatának fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
1523
1103/2022. (III. 2.) Korm. határozat
Életmentő Emlékérem adományozásáról
1525
1104/2022. (III. 2.) Korm. határozat
Ózd Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatásáról
1525
1105/2022. (III. 2.) Korm. határozat
A Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál számlavezetéssel érintett önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosításáról
1527
1106/2022. (III. 2.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításáról
1531
9/2022. (III. 2.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság, az Iráni Iszlám Köztársaság, a Chilei Köztársaság és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
1533

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.01.28.