A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372413. látogatója

Budapest

2022. január 12.,

szerda


 

4. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
5/2022. (I. 12.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítésével kapcsolatos egyéb intézkedésekről
250
1/2022. (I. 12.) NVTNM rendelet
A Védelmi Innovációs Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
251
1/2022. (I. 12.) PM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő rendeletek módosításáról
251
9/2022. (I. 12.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
262
10/2022. (I. 12.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
262
11/2022. (I. 12.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
263
12/2022. (I. 12.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
263
1003/2022. (I. 12.) Korm. határozat
A Ghánai Köztársaság részére történő COVID–19 vakcina adományozásáról
264

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.04.